Naar hoofdinhoud

Zoek in woordenlijst

Content-taal

Conceptinformatie

Onderwijs > Nederlands als tweede taal (NT2)

Voorkeursterm

Nederlands als tweede taal (NT2)  

Type

  • CBS begrip

Definitie

  • Een niveau-indeling van beheersing van het Nederlands als tweede taal, gebaseerd op de kwalificatiestructuur zoals die in 1997 is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Er worden vijf niveaus NT2-1 t/m NT2-5 onderscheiden.

Breder concept

Bereiksnotitie

  • Binnen de Kwalificatiestructuur educatie zijn ook vijf niveaus voor Nederlands als tweede taal (NT2) beschreven: - NT2 niveau 1: dit is taalbeheersing op een zeer elementair niveau en levert hooguit een aanwijzing voor de wenselijkheid van een doorstroming naar een opleiding NT2 van het tweede niveau. - NT2 niveau 2: taalbeheersing op dit niveau betekent dat iemand zich minimaal kan redden in de Nederlandse samenleving en in staat is de tot het volgen van een assistent-opleiding in het secundair beroepsonderwijs. - NT2 niveau 3: is vergelijkbaar met de eindtermen voor het staatsexamenprogramma I van NT2. Beheersing van het Nederlands op dit niveau betekent dat iemand kan deelnemen aan een basisberoepsopleiding in het secundair beroepsonderwijs. Dit niveau van taalbeheersing NT2 geldt binnen het inburgeringsbeleid als streefniveau. - NT2 niveau 4: vergelijkbaar met de eindtermen voor het staatsexamenprogramma II van NT2. Beheersing van Nederlands op dit niveau betekent dat iemand kan deelnemen aan een vakopleiding, middenkader- of specialistenopleiding van het secundair beroepsonderwijs of aan het hoger beroepsonderwijs en aan het wetenschappelijk onderwijs. - NT2 niveau 5: het niveau waarop iemand de Nederlandse taal vloeiend en bijna accentloos beheerst. Over de beschreven beheersingniveaus van NT2 is nog wel de volgende opmerking van belang. De beoogde taalbeheersing is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om toegelaten te worden tot een opleiding. Er worden immers ook andere eisen dan taalbeheersing gesteld aan de deelnemers van een vervolgopleiding, zoals de vooropleiding of het algemene competentieniveau van de betrokkene. Eindtermen KSE niveaus NT2: De eindtermen voor NT2 niveaus 1, 2, 3 (staatsexamenniveau NT2 I, alleen voor niveau 3), 4 (staatsexamenniveau NT2 II) worden door de minister vastgesteld. Deze eindtermen zijn met name van belang voor de inburgeringsprogramma's van nieuwkomers. Er is overeengekomen dat een nieuwkomer aan het einde van het NT2-traject een landelijk gestandaardiseerde profieltoets wordt afgenomen om te bepalen welke beheersing van de Nederlandse taal iemand heeft bereikt. Hierbij geldt niveau 3 als streefniveau omdat dat niveau noodzakelijk is voor vervolgonderwijs of arbeidsbemiddeling. Certificaten en diploma's binnen educatie: Bij de bereiken van de NT2 niveaus 3 en 4 kan men deelnemen aan de staatsexamens I en II. Van de afzonderlijke programma's I en II kunnen certificaten worden behaald voor de afzonderlijke vaardigheden. Er worden diploma's NT2 I of II uitgereikt als alle onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd. Bij alle overige onderdelen van educatie kunnen slechts certificaten behaald worden.

Identifier

  • 240b1163-7c78-43b5-a46e-a35605a3ca57-nl-nl

Versie

  • 1

In andere talen

URI

https://vocabs.cbs.nl/def/begrippen/291

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 23-03-2016, laatst gewijzigd 23-02-2022