Naar hoofdinhoud

Informatie

Skosmos toont de classificaties en vocabulaires van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Documentatie van de API: http://api.finto.fi/doc.

Voorbeelden

Basisinformatie van een label: https://vocabs.cbs.nl/rest/v1/taxonomie/lookup?label=werkloosheid&lang=nl

Alle labels van een URI: https://vocabs.cbs.nl/rest/v1/taxonomie/label?uri=https://taxonomie.cbs.nl/vocab/id/96

Alle hierarchische relaties van een URI: https://vocabs.cbs.nl/rest/v1/taxonomie/data?uri=https://taxonomie.cbs.nl/vocab/id/96&format=application/json

De hele vocabulaire in Turtle: https://vocabs.cbs.nl/rest/v1/cbs_geo/data

Skosmos GitHub repository

CBS classificaties en begrippen lay-out ontworpen door Hahmo Design

Skosmos versie 2.17-dev